החקירה הפלילית הישראל - מהסמוי לגלוי

מפגש היבטים משפטיים בעידן הסייבר, רביעי, 5 בספטמבר 2018, 09:15

בחלק הראשון ישנה סקירה של מהות השלב הסמוי בחקירה, לרבות פעולות שננקטות בו והסיבות לפתיחה בחקירה; החלק השני עוסק בשלב הגלוי - משלב החיפוש הראשוני והחקירה והראשונית ועד להמלצות הפרקליטות; החלק השלישי עוסק בדיוני בית המשפט - משלב הגשת האישום וד לפסק הדין.

במהלך ההרצאה אני מוסיף דוגמאות מתפקידי השטח שמילאתי וכן מתיקים מתוקשרים בהם לקחתי חלק כראש צוות חקירה.

צחי לסרי

צחי לסרי

מומחה בחקירות סייבר ושטח

הרצאות נוספות באירוע היבטים משפטיים בעידן הסייבר

Open Accessibilty Menu